ISO 45001:2018

Bir İSG yönetim sisteminin amacı, İSG risk ve fırsatlarını yönetecek çerçeveyi sağlamaktır. İSG yönetim
sisteminin amacı ve beklenen çıktıları çalışanlarda çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların
engellenmesi ve güvenli ve sağlıklı iş yerlerinin sağlanmasıdır. Bundan dolayı kuruluşun, tehlike ve İSG
risklerini, etkili önleyici ve koruyucu tedbirler almak suretiyle ortadan kaldırması son derece önemlidir.
İSG yönetim sistemi aracılığıyla bu tedbirler kuruluş tarafından uygulandığında, kuruluşun İSG
performansı gelişir. Bir İSG yönetim sistemi İSG performansını arttıracak fırsatlar karşısında erken
faaliyete geçebiliyorsa daha etkili ve verimli olur.
Bu dokümana uygun bir İSG yönetim sistemi kurmak, bir kuruluşa İSG risklerini yönetmek ve İSG
performansını geliştirmek imkânını verir. İSG yönetim sistemi bir kuruluşun yasal ve başka şartları
yerine getirmesine yardımcı olur.