19Eyl/21

ISO 27001:2013

Bu standard kuruluşun bağlamı dâhilinde bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için şartlBu standard kuruluşun bağlamı dâhilinde bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için şartları kapsar. Bu standard aynı zamanda kuruluşun ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bilgi güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve işlenmesi için şartları da içerir. Bu standardda ortaya konulan şartlar geneldir ve türleri, büyüklükleri ve doğalarından bağımsız olarak tüm kuruluşlara uygulanabilir olması hedeflenmiştir. Bir kuruluşun bu standarda uyumluluk iddiasında bulunması durumda, Madde 4 ila Madde 10 arasında belirtilen şartların herhangi birinin hariç tutulması kabul edilebilir değildir.

19Eyl/21

ISO 45001:2018

Bir İSG yönetim sisteminin amacı, İSG risk ve fırsatlarını yönetecek çerçeveyi sağlamaktır. İSG yönetim
sisteminin amacı ve beklenen çıktıları çalışanlarda çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların
engellenmesi ve güvenli ve sağlıklı iş yerlerinin sağlanmasıdır. Bundan dolayı kuruluşun, tehlike ve İSG
risklerini, etkili önleyici ve koruyucu tedbirler almak suretiyle ortadan kaldırması son derece önemlidir.
İSG yönetim sistemi aracılığıyla bu tedbirler kuruluş tarafından uygulandığında, kuruluşun İSG
performansı gelişir. Bir İSG yönetim sistemi İSG performansını arttıracak fırsatlar karşısında erken
faaliyete geçebiliyorsa daha etkili ve verimli olur.
Bu dokümana uygun bir İSG yönetim sistemi kurmak, bir kuruluşa İSG risklerini yönetmek ve İSG
performansını geliştirmek imkânını verir. İSG yönetim sistemi bir kuruluşun yasal ve başka şartları
yerine getirmesine yardımcı olur.

19Eyl/21

ISO 14001:2015

Bu standardın amacı, kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen
çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. Bu standard, kuruluşların kendi yönetim sistemi için
belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler.

Çevre yönetimi için sistematik bir yaklaşım, üst yönetime bilgi ile aşağıdakilerle, uzun süreli başarı oluşturma
ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı için seçenek oluşturur:

 • Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması,
 • Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesi,
 • Kuruluşa uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi,
 • Çevresel performansın artması,
 • Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam
  döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının,
  tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesi,
 • Kuruluşun pazardaki pozisyonunu güçlendiren çevresel olarak sağlam alternatiflerin sonuçları olabilecek
  finansal ve operasyonel faydalar sağlanması,
 • İlgili taraflarla çevre bilgilerinin paylaşılması.
  Bu standard, diğer standardlar gibi, bir kuruluşun yasal şartlarını arttırmayı veya değiştirmeyi
  amaçlamamaktadır.
19Eyl/21

Hakkımızda

Kuruluş ve faaliyet amacı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Eğitim ve Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek olan TSC EĞİTİM, düzenlediği eğitimler ve sunduğu kurumsal gelişim danışmanlık hizmetleriyle adını duyurmaktadır. Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinde farklı sektörlerde yaklaşık 15 yıllık tecrübemizle hizmet sunmaktayız.

Merkezi İstanbul da bulunan firmamızın, üstlendiği tüm görev ve sorumlulukları titiz bir şekilde ele alarak öncelikle müşteri istek ve beklentilerini dikkate almakta, bu kapsamdaki Dünya ve Türkiye’deki iyi örnekleri incelemekte ve talep edilen çalışmayı en iyi şekilde yerine getirmektedir.

19Eyl/21

ISO 9001:2015

Bu Standard, müşteri şartlarını karşılamak sureti ile müşteri memnuniyetini artırmak için kalite yönetim
sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımının benimsenmesini
teşvik eder.