ISO 14001:2015

Bu standardın amacı, kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen
çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. Bu standard, kuruluşların kendi yönetim sistemi için
belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler.

Çevre yönetimi için sistematik bir yaklaşım, üst yönetime bilgi ile aşağıdakilerle, uzun süreli başarı oluşturma
ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı için seçenek oluşturur:

 • Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması,
 • Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesi,
 • Kuruluşa uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi,
 • Çevresel performansın artması,
 • Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam
  döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının,
  tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesi,
 • Kuruluşun pazardaki pozisyonunu güçlendiren çevresel olarak sağlam alternatiflerin sonuçları olabilecek
  finansal ve operasyonel faydalar sağlanması,
 • İlgili taraflarla çevre bilgilerinin paylaşılması.
  Bu standard, diğer standardlar gibi, bir kuruluşun yasal şartlarını arttırmayı veya değiştirmeyi
  amaçlamamaktadır.