FSCC 22000

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Nedir?

Gittikçe artan dünya nüfusu ile birlikte uygun fiyatlı, güvenli ve kaliteli gıda ürünlerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı 22000 (FSSC 22000), gıda endüstrisine güvenilir bir marka güvence platformu sunmaktadır. Bu misyonun anahtarı, gıda güvenliği yönetim sistemleri için FSSC 22000 sertifikasyon şemasının mevcut olmasıdır. Bu belge, Mayıs 2019’da yayınlanan FSSC 22000 Şemasının yeni versiyonu olan Versiyon 5’i içermektedir. Bu versiyonun geliştirilmesini başlatan ana faktörler şunlardır:

 • 19 Haziran 2018 tarihinde yeni ISO 22000: 2018 standardının yayınlanması;
 • Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından belirlenen yeni ISO 22000: 2018 standardına en son 29 Haziran 2021 tarihine kadar geçiş için 3 yıllık geçiş süresi;
 • FSSC 22000-Kalite sertifikasyonu için entegre yönetim sistemi denetimlerini etkinleştirmek;
 • Önceki Şema gereksinimlerinin iyileştirilmesi;
 • Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) Karşılaştırma ölçütlerine uygunluk;
 • İlgili Akreditasyon Kuruluşu gerekliliklerine uygunluk.

FSSC 22000 belgelendirme şeması (bundan böyle Şema olarak anılacaktır), gıda tedarik zincirindeki kuruluşların gıda güvenliği yönetim sistemlerinin (FSMS) veya FSMS ve Kalite Yönetim Sistemlerinin (QMS) denetimi ve sertifikasyonu için ihtiyaç duyulan gereklilikleri hakkında genel bilgi vermektedir. Sertifika, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin (FSSC 22000) veya Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Kalite Yönetim Sistemlerinin (FSSC 22000-Kalite sertifikası), Şema gerekliliklerine uygun olduğunu onaylamaktadır.

Şema, kamuya açık standartlara/teknik özelliklere dayanmaktadır:

 • Gıda zincirindeki herhangi bir organizasyon için ISO 22000 gereklilikleri;
 • ISO 9001 gereklilikleri (FSSC 22000-Kalite sertifikasyonu gerektiğinde);
 • Sektöre ilişkin teknik özelliklere dayanan ilgili önkoşul programları (PRP’ler)
  (ör. ISO / TS 22002-x; PAS xyz); ve
 • FSSC 22000 Paydaşlarımız tarafından belirlenen İlave Gereksinimler.

Şema, tüm gıda tedarik zincirine uygulanabilen gönüllü bir sertifikasyon modeli sunmaktadır. Belirli önkoşul programlarının (PRP) geliştirildiği ve kabul edildiği tedarik zinciri sektörlerini kapsayabilir. Bu Şema tarafından kullanılan gıda zinciri kategorisi açıklamaları ISO/TS 22003: 2013’e göre tanımlanmıştır (bkz. Bölüm 3).

Şubat 2010 itibariyle, Şema, küresel gıda endüstrisinin tanınması ve kabulünü onaylayan Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından değerlendirilmiş ve tanınmıştır.

FSSC 22000 AMAÇ VE HEDEFİ

 1. Şema gerekliliklerine uyduğunu kanıtlamış sertifikalı kuruluşların doğru ve güvenilir bir kaydını oluşturmak ve sürdürmek;
  1. Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin doğru uygulanmasını geliştirmek;
  1. Gıda güvenliği ve gıda güvenliği kalite yönetim sistemlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını ve genel kabulünü geliştirmek;
  1. Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve kampanyalar sağlamak;
  1. Gıda güvenliği ve kalitesi alanında gıda güvenliği yönetim sistemlerinin belgelendirilmesine destek sağlamak.

FSSC 22000 SERTİFİKASYONU VE TESCİLİ

FSSC 22000 aşağıdaki gıda zinciri (alt) kategorileri için kuruluşların denetimi, sertifikasyonu ve tescili için tasarlanmıştır (ISO/TS 22003: 2013 doğrultusunda; ayrıca bkz. Tablo 1):

Bir cevap yazın